Đang tải... Vui lòng chờ...

Bị tai nạn trên đường đi làm sẽ được bồi thường

Nếu NSDLĐ không đóng BHXH cho NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì NSDLĐ ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp còn phải trả chế độ BHXH cho người bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp.

Theo thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH, cơ quan này vừa ban hành Thông tư 04/2015 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động (NSDLĐ) đối với người lao động (NLĐ) bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


Theo đó, những trường hợp tai nạn mà NSDLĐ phải bồi thường cho NLĐ bao gồm: NLĐ bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ ngoài phạm vi cơ quan mà lỗi do người khác hoặc không xác định được người gây tai nạn; NLĐ bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc ngược lại do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn.


Nếu NSDLĐ không đóng BHXH cho NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì NSDLĐ ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp còn phải trả chế độ BHXH cho người bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ 20-3. 

 

In văn bản